Permalink

Από την εποχή του Φιλίππου (350 π.Χ.) μέχρι σήμερα, εξορύχτηκαν 35.000.000 τόνοι μεταλλευμάτων (σε 2360 χρόνια περίπου). Για τα επόμενα 15 χρόνια 170.000.000 τόνοι μεταλλευμάτων (είναι η πρόθεση της μεταλλευτικής εταιρείας, σύμφωνα με την Μ.Π.Ε.)

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) (Δείτε το χάρτη της περιοχής στη σελίδα Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ)

ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΚΚΑΒΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Επιφανειακή εξόρυξη (open pit) διαμέτρου 705 μ. / Βάθος 220 μ.

ΛΙΜΝΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:

1η εγκατάσταση απόθεσης «Καρατζάς Λάκκος» 837 στρέμματα / 43.794.000 κ.μ. απόβλητα / ύψος φράγματος / 143 μ.

2η εγκατάσταση απόθεσης «Λοτσάνικο» 432 στρέμματα / 22.344.000 κ.μ. απόβλητα / ύψος φράγματος / 131 μ.

ΜΑΝΤΕΜ-ΛΑΚΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ: Εγκατάσταση και λειτουργία βαριάς χημικής βιομηχανίας μεταλλουργίας χρυσού και χαλκού (με μέθοδο, που πρώτη φορά θα εφαρμοστεί παγκοσμίως) / Εγκατάσταση και λειτουργία χημικής βιομηχανίας με μονάδας παραγωγής θειικού οξέος 1.000 τόννων/ημέρα

ΛΙΜΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 10.000.000 κ.μ. απόβλητα / ύψος φράγματος / 90 μ.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ: SO2 148 τόννοι / έτος, S 74,2  τόννοι / έτος, Αs, CN, Βαριά μέταλλα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Υπόγεια και επιφανειακά νερά / Αέριοι ρύποι (σκόνη)

Δημιουργείται τεράστια ποσότητα σωματιδίων και αερίων εκπομπών που θα προέρχονται:

Από την μεταφορά των τεραστίων όγκων μεταλλευμάτων, σε κάθε κατεύθυνση από τη λειοτρίβηση του μεταλλεύματος

Από τα εκρηκτικά & την επιφανειακή εξόρυξη > 2.162 τόνοι σκόνης / ώρα

Στους χώρους απόθεσης αποβλήτων  > 954 τόνοι σκόνης / ώρα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Στο ανθρωπογενές περιβάλλον στην υγεία και το μέλλον των κατοίκων της Χαλκιδικής, ορεινής και παραθαλάσσιας

Στα υπόγεια & επιφανειακά νερά (ποταμός Χαβρίας, Συγγιτικός κόλπος)

Σκόνη με βαριά μέταλλα / Όξινη βροχή, όξινη απορροή /

Δυσφήμιση της Χαλκιδικής ως 3ος τουριστικός προορισμός της Ελλάδας

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:

Άμεσες επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον στην υγεία και το μέλλον των κατοίκων της Χαλκιδικής

Μηδαμινά οφέλη για την εθνική οικονομία / Υποβάθμιση, εξαφάνιση άλλων υπαρχουσών δραστηριοτήτων / Μείωση θέσεων εργασίας / Αλλαγή του χαρακτήρα της περιοχής από αγροτουριστική σε βαριά βιομηχανική

 

 

ΓΝΩΜΑΤΙΣΑΝ ΑΡΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΓΟΜΕΝΗ «ΕΠΕΝΔΥΣΗ»:

Δημόσιες υπηρεσίες: Δασαρχείο Αρναίας Χαλκιδικής / Διεύθυνση δασών Χαλκιδικής / 10η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Επιστημονικοί φορείς: Επιτροπή περιβάλλοντος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ. / Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος,Τ.Ε.Ε. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Πλήθος ανεξάρτητων επιστημόνων, Περιβαλλοντικών οργανώσεων, Σύλλογοι Πολιτισμού, Ενώσεις πολιτών κλπ. ζήτησαν την μη έγκριση του σχεδίου

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το 2002 ανάλογο σχέδιο με κέντρο την Ολυμπιάδα Χαλκιδικής (Αρχαία Στάγειρα) επειδή η ζημιά που θα επέλθει θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το προσδοκώμενο όφελος

 

 

Οι μελέτες δεν εφαρμόζονται από την εταιρεία που κατέχει τα μεταλλεία!

- Το μηχάνημα «Μετροπόντικας» στη Στρατονίκη Χαλκιδικής δεν λειτούργησε ποτέ, σύμφωνα με την Υπουργική έγκριση. Η εξόρυξη κάτω απ’ το χωριό γίνεται με χρήση εκρηκτικών!

 - Η «Διερευνητική στοά» στο βουνό Κάκκαβος Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής χύνει ανεξέλεγκτα το πολύτιμο νερό (1.500.000κ.μ./έτος) από το 1997

Οι αστοχίες στην υπάρχουσα εξόρυξη αποτελούν αδιάψευστα στοιχεία:

-Φεβρουάριος 2010, πλημμύρα προς τη θαλάσσια περιοχή του Στρατωνίου από τις εγκαταστάσεις του Μαντέμ-Λάκκου

-2002, Καταστροφή μονάδας επεξεργασίας νερών όξινης απορροής στοών, πλημμύρα προς τη θαλάσσια περιοχή του Στρατωνίου από τις εγκαταστάσεις του Μαντέμ-Λάκκου

ΔΙΕΘΝΩΣ:

-Οκτώβριος 2010, Αστοχία φράγματος στην Ουγγαρία, 1.000.000 κυβικά μέτρα τοξικής λάσπης

-1998, Αστοχία φράγματος – εθνικό πάρκο Ντονάνα, Ισπανία, 4-5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τελμάτων με βαρέα μέταλλα, 3 χρόνια & 240.000.000 Ευρώ η επιχείρηση καθαρισμού

-2000, Αστοχία φράγματος στην Μπάϊα Μάρε, Β.Δ. Ρουμανίας, 100.000 κυβικά μέτρα υγρών αποβλήτων – 100 τόννοι κυάνιο & βαρέα μέταλλα

 

 

Σημείωση: Τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που εγκρίθηκε ως ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΥΑ), Α.Π.  οικ. 201745 / Αθήνα, 26 Ιουλίου 2011

Bookmark and Share

Comments are closed.